Omietky

Neoddeliteľnou súčasťou novodobej architektúry sú fasády budov, ktoré svojou farebnosťou vytvárajú estetický vzhľad ulíc, námestí či samotných obytných štvrtí.

Okrem estetického hľadiska fasády vytvárajú hlavne ochrannú funkciu budov.

Budovy chránia pred tepeľnými výkyvmi, dažďom a slnečným žiarením. Našim cieľom je kráčať s dobou a prispievať k rozvoju architektúry.

Je na vás aký druh či štruktúru omietky si vyberiete a mi vám ju pritónujeme.

Druhy - akrylávová (pomer ceny a kvality, ľahko sa zašpiní)

          - silikátová (výborná paropriepostnosť, treba dokonalé podmienky pri aplikácií)

         -  silikónová (paropriepustná, na včetky povrchy, dlhá životnosť a stálosť farieb, odpodivosť vody)

         - samočistiace omietky


 

                                                    

Hlavná spolupráca: JUB JUBIZOL Systém, KEMA, STACHEMA, GRAYMIX, BAUMIT